zotac 6200a 512mb agp-5538928z0

Nom: zotac 6200a agp 5538928z0

Format: DDR2

Tamany: 512 MB

Preu: 35€